Osallista, kokeile ja kehitä -seminaarin antia

Marraskuussa 2017 järjestettiin TUTTU-6Aika hankkeen epävirallinen päätösseminaari luonnonkauniissa Ruissalon saaressa sijaitsevassa hotellikylpylässä. Seminaari oli teemoitettu pitkälti samojen asioiden ympärille, mihin itse hankekin on keskittynyt. Hankkeen keskiössähän on erityisesti ollut palvelujen paremmaksi kehittäminen työttömiä, yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntalaisia palvelujen testaamiseen osallistamalla.

Ilkka 2

Seminaarista kenties päällimmäisenä jäi mieleen pääpuhuja Ilkka Halavan tulevaisuuden toivoa huokuva puheenvuoro, joka kosketti sopivassa määrin myös työllisyyskenttää ja sen kokemaa radikaalia muutosta. Halavan puheenvuorosta kävi selväksi, että työelämään vahvasti tuloaan tekevää robotismia ei kannata kokea uhkana vaan eteen väistämättä aukeavana mahdollisuutena. Osa ammattiryhmistä tulee häviämään evoluution tieltä mutta näinhän on käynyt aina ennenkin, kun tehokkaampia työskentelytapoja on otettu laajamittaisesti käyttöön.

Halava uskoi vahvasti, että uudenlaisia tehtäviä tulee syntymään menetettyjen paikalle ja niitä tulee syntymään runsaammin kuin vanhoja tehtäviä häviää. Roboteilla pystytään korvaamaan epämiellyttäviä tehtäviä kuten viemäreiden puhdistaminen, jollaista on ennen hoidettu ihmisten toimesta tai esimerkiksi tylsää mekaanista toistoa vaativia töitä tehtaalla. Tämähän on pelkästään positiivinen ongelma, kun uusia tehtäviä syntyy tilalle.

Ilkka Halavan mukaan ihmiskunta ja sen käytössä olevat teknologiat alkavat olla sillä asteella, että maapalloa vaivaavat isot ongelmat kuten nälänhätä, ilmastonmuutos, aavikoituminen ym. ovat seuraavien vuosikymmenten aikana ratkaistavissa. Hän korosti, että näin tulee myös isolla todennäköisyydellä lähitulevaisuudessa tapahtumaan.

Toinen seminaariväelle selvästi lounaan lisäksi maistunut osio oli hankkeiden käytäntöjen esittely. Jokainen neljästä osahankkeesta järjesti oman workshopin, jonka sisällön ne olivat pystyneet itse kokonaan rakentamaan. Lisäksi tarjolla oli Turun kaupungin työllisyyskokeilun ensivaiheen kokemuksiin pureutunut työpaja. Seminaariväki pystyi valitsemaan näistä kaksi mieleistään ja osallistumaan iltapäivän aikana niihin. Turun kaupungin osahanke tarjosi osallistujille mahdollisuuden ratkaista aivan oikealta yritykseltä tullutta kehittämishaastetta. Tampereen osahanke esitteli työpajassaan yhteiskehittämisen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä sekä niihin oleellisesti liittyvä sähköisiä menetelmiä. Turun ammattikorkeakoulun verstas keskittyi pureksimaan sitä, jääkö lukuisista projekteista riittävästi ”hyvää”, jolla niiden olemassa oloa pystytään perustelemaan. Verstaassa pyrittiin myös aukaisemaan hankkeen seurannasta saatuja palautteita. Tampereen ammattikorkeakoulu pisti työpajaan osallistuneet pelaamaan uuden Futurolgi-pelin demoversiota, jonka tarkoitus on valmentaa ja opettaa yhteissuunnittelua käytännönläheisellä ja hauskalla tavalla.

Workshop 4.jpg

Palautteen perusteella voidaan koko seminaaripäivää pitää hyvin onnistuneena, seminaarin kokonaisarvosanan ollessa 4,1 (asteikko: 1 huono ja 5 erinomainen). Erityistä kiitosta seminaaripäivälle annettiin asioitten tarkastelusta hieman eri näkökulmasta kuin erityisesti julkishallinnossa on normaalisti totuttu. Palvelujahan pitäisi luoda ja kehittää asenteella asiakas on kingi ja asiakkaathan pitäisi ottaa palvelujen muotoilussa vahvasti mukaan.

Timo Vahtonen

Projektipäällikkö

Osallista, kokeile ja kehitä! –seminaari 10.11.2017

Tuttu-6Aika -hanke järjesti Osallista, kokeile ja kehitä! -seminaarin 10.11.2017 Turun Ruissalossa. Seminaarin teemana oli työn tulevaisuus ja työnhakijalähtöinen ohjaus.

Tampereen osahanke esitteli työpajassaan yhteiskehittämisen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Osallistuvat pääsivät muun muassa muodostamaan sanapilviä Answergardeniin, vastailemaan Kahootiin sekä luomaan yhteistä visiota Mood boardin avulla siitä, miten asiakkaan ääni saadaan vielä paremmin kuuluviin.

mood board

Liitteistä (Tampereen työpaja) ja(moodboard)löytyy Tampereen osahankkeen esitys ja ohjeita sähköisten osallistamisvälineiden käyttöön.

 

Työllisyysviikko 15.-19.5.2017

Miten osaamisen voi tunnistaa? Mitä ovat työllistymisen uudet tavat? Työllisyysviikko avaa rekrytoinnin saloja 15.-19.5.2017. Tutustu ohjelmaan ja osallistu maksuttomiin ja kaikille avoimiin tilaisuuksiin.

TUTTU-6aika Tampereen osahanke järjestää viikon yhteistyössä Tampereen kaupunkiseudun työllisyyspalveluiden sekä 6Aika: Näyttämöt ja kasvunpajat -hankkeen kanssa.

Viikon tavoitteena on tuoda esille työllisyyspalveluita ja markkinoida samalla myöhemmin alkavaa työllisyyskokeilua. Kohderyhmänä ovat työttömät työnhakijat, työnantajat, sidosryhmät ja päättäjät.

Tervetuloa!

Keväinen tervehdys asiakasraadilta

Tampereen työllisyyspalvelut ottivat lokakuun lopussa 2016 harppauksen entistä asiakaslähtöisempään palveluun kun työllisyyspalveluiden oma asiakasraati näki päivänvalon. Olemme nyt tavanneet muutamia kertoja ja päässeet mukavasti työn touhuun.

Itse olen otettu saadessani osallistua tähän ryhmään. Olen aina halunnut vaikuttaa asioihin ja ainakin yrittänyt parantaa mahdollisia epäkohtia tai puutteita. Mielestäni onkin erittäin tärkeää kuulla pöydän toisella puolella olevia ihmisiä, joiden elämää kaikki tehdyt ja tekemättömät päätökset värittää. Se mikä näyttää hyvältä paperilla, ei sitä ehkä käytännössä olekaan. Me olemme niitä kokemusasiantuntijoita, jotka nimenomaan tiedämme omasta kokemuksestamme mikä toimii ja mikä ei.

Työttömyys on hyvin harvoin ihmisen oma vapaaehtoinen valinta, mutta siitä huolimatta yhteiskunta usein syyllistää ja leimaa työttömät omaan kastiinsa. Raadissa ollessani olen saanut mahdollisuuden ja jopa etuoikeuden tutustua moneen itseni kanssasamassa tilanteessa olevaan ja samalla huomannut kuinka meidän kaikkien tarinat poikkeavat toisistaan hyvinkin paljon. On siis vaikeaa kuvitella, että yksi käytäntö ja ajatusmalli voisivat palvella meitä kaikkia. Tässä myös piilee koko asiakasraadin juju. Mitä enemmän erilaisia näkökulmia, sen toimivampi on tulos.

Olemme saaneet kertoa mielipiteitämme ja ehdotuksia toimintamalleista, joilla voidaan parantaa esim. näkyvyyttä, tiedon kulkua ja suunnitella, miten tehdä vertaisuudesta voimavara. Olemme myös pohtineet, miten voisimme jatkossa tuoda entistä enemmän osaamistamme esiin ja potentiaalisten työnantajien tietoon ja ideoita onkin tullut runsaasti.

Ilokseni olen huomannut myös työntekijöiden motivaation asiakasraati-malliin olevan korkea. Olemme päässeet olemaan osa suunnittelutiimiä ja on ollut todella virkistävää huomata että asioihin halutaan muutoksia ja meidät otetaan tosissaan. Toimimme ihanan rennossa symbioosissa toistemme kanssa. 🙂 Enemmänkin väkeä tosin mahtuisi mukaan.

Ajankohta asiakasraadin perustamiselle on myös ollut liki parhain mahdollinen tämän muutosmyllerryksen pyörteissä. Elämme suurien muutoksien aikaa kuntien ottaessa jatkossa enemmän vastuuta mm. työttömistä ja työllistämisestä. Asiakasraadissa oleminen on myös tuonut turvallisuuden tunnetta tähän epätietoisuuteen tulevasta.

On hienoa olla osa tätä raatia ja toivon että tämä tulee myös kantamaan hedelmää ja mikä tärkeintä, saamme mahdollisuuden tulla kuulluksi.

Jenni Barnett-Erlandsson

asiakasraatilainen

Työpajojen ensimmäiset mentorit valmistuneet

Ensimmäinen työpajoille suunnatun mentorointivalmennuksen ryhmä valmistui helmikuun lopussa 2017. Tuttu-6Aika -Tampereen osahanke järjesti valmennuksen yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistyksen, Nauha ry:n sekä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kanssa. Valmennukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä.

valmistujaiskuva
Anna otsikko

Kuvassa vasemmalta takaa: Pirjo Tuominen, Ilari Lehtonen, Nina Latvala, Susanna Hokkanen, Marko Herckman ja Kirsti Hahl. Edessä oikealla: Terhi Ahola, Maria Amose, projektityöntekijä Katja Kumpulainen, Tiina Hiekkaniemi, Riitta Tossavainen, Jenni Varvikko sekä yliopettaja Ulla-Maija Koivula. Kuvasta puuttuu valmennuksen suorittanut Linda Ojala.

Valmennus lähti liikkeelle siitä, että mietimme, mitä mentorointi on ja mitä se ei ole. Pohdimme myös millaisena se voisi näyttäytyä omalla työpajalla sekä mentorin eri rooleja.

Valmennuksessa käsiteltiin muun muassa keinoja, miten toimia motivoivasti haastavissa ohjaus-/vuorovaikutustilanteissa sekä harjoiteltiin antamaan kaverille myönteistä palautetta. ”Miten hyvää tekikään saada kehuja!” Osallistujat lähtivät hymyssä suin kotiin valmennuspäivän jälkeen.

Käsittelimme myös erilaisia käyttäytymistyylejä ja temperamentteja. Joukostamme löytyi niin punaisia, sinisiä kuin vihreitä ja keltaisia tyyppejä eli hyvin erilailla käyttäytyviä ihmisiä. Kun ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistyyliä ja temperamenttia, on helpompi toimia muiden kanssa. Yhteistyö helpottuu myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa henkilökemiat eivät tunnu natsaavan. ”Osaa ottaa paremmin työkaverit huomioon ja uuden työkaverin vastaan.”

Valmennuksessa käytettiin paljon toiminnallisia menetelmiä. Välillä esimerkiksi heittäydyttiin draaman pyörteisiin ja rohkeat osallistujamme loihtivat silmiemme eteen erilaisia vuorovaikutustilanteita työpajamaailmasta.

draama

Valmennus huipentui yhteiseen kehittämis- ja arviointitilaisuuteen TAMK:ssa 22.2.2017. Tilaisuuteen osallistui mentoreiden lisäksi työpajojen henkilökuntaa sekä pajalaisia. Me valmentajat saimme palautetta muun muassa siitä mikä toimi ja mitä voisi tehdä toisin. Työpajojen ohjaajien palautteen mukaan valmennus oli tarjonnut uutta intoa ja kehittymistä pidempään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneille työnhakijoille.

Mentorivalmennuksessa olleiden palautteen mukaan hyötyinä oli itsetuntemuksen lisääntyminen, oman osaamisen ja tietotaidon jakaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Moni koki rohkeutensa lisääntyneen. ”Yleisestikin hyvä käyttää valmennuksen oppeja koko elämässä.”

Mentorointivalmennus toteutetaan toistamiseen 23.8.-1.11.2017. Lähipäiviä on lisätty osallistujien toiveiden mukaan enemmän ja kesto on pidempi. Palautteen perusteella jatkossa kehityskohteina ovat mentorin tehtävänkuvan kirkastaminen ja tiiviimpi yhteistyö pajojen kanssa.

Mikäli kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana toimiva yhdistys on kiinnostunut kehittämään mentorointitoimintaansa ja valmis sitoutumaan valmennukseen, se voi ottaa yhteyttä Katja Kumpulaiseen.

Valmennuspäivät ovat 23.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10. ja 1.11. Valmennus pidetään klo 10–14 välisenä aikana. Syksyn hakuaika alkaa 12.6. ja päättyy 14.8. Ilmoittautumiset sähköpostilla: katj.kumpulainen(a)tampere.fi.

 

Lisää tietoa:

ulla-maija.koivula(a)tamk.fi ja

katja.kumpulainen(a)tampere.fi

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä

 

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestettiin tänä vuonna Helsingissä 14.–15.3.2017. Tapahtumaan osallistui yli 400 alan ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta maata. Koulutustapahtuma koostui sosiaalialan hyvistä käytännöistä ja menetelmistä.

Tuttu-6Aika Tampereen osahanke kävi esittelemässä omaa hyvää käytäntöä eli Tulevaisuuspaja-menetelmää. Tulevaisuuspajojen tavoitteena oli saada asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksia ja näkemyksiä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi.

Sen lisäksi, että kuulijat saivat tietoa tästä yhteiskehittämisen prosessista ja sen hyödyistä, he saivat tutustua ja käyttää yhteistoiminnallisia työvälineitä kuten ”sähköistä fläppipaperia” Padletia sekä kyselyiden tekemiseen suunnattua Kahootia.

Lisää tietoa asiantuntijapäivistä

 

talent.jpg
Kuvassa TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen työntekijät yliopettaja Ulla-Maija Koivula, projektityöntekijä Katja Kumpulainen ja vastaava projektityöntekijä Arja Kemppainen.

TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen väliarviointiraportti

Tuttu- 6Aika-projektin väliarvioinnin toteuttaminen annettiin tehtäväksi Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen yhtenä opintokokonaisuutena. Väliarviointi on toteutettu tutkimalla ESR:lle tehtyä hankesuunnitelmaa sekä jo toteutettuja, toiminnassa olevia ja suunnitteilla olevia toimintoja web-sivujen ja hankeraportoinnin avulla. Tietoa on kerätty hankkeen yhteistyökumppaneilta ja toimijoilta sähköisellä lomakekyselyllä sekä haastattelemalla uusiin ryhmätoimintamuotoihin osallistuneita asiakkaita.

Väliarvioinnissa on pyritty löytämään vastauksia kysymyksiin: Miten hyvin hankkeen tavoitteet on tähän mennessä toteutuneet? Mitä tuloksia on nyt nähtävissä? Millaista lisäarvoa hanke tuo? Millaisia kehittämistarpeita on nähtävissä?

Hankkeen väliarviointiraportin kirjoittivat ensin YAMK opiskelijat, jonka jälkeen Ulla-Maija Koivula täydensi tekstiä puuttuvien kyselyvastausten (opiskelijaraportoinnin ai-kaan vastauksia oli vain noin puolet lopullisesta vastausmäärästä) sekä osin kesken-eräiseksi jääneen haastatteluaineiston analyysin osalta. Opiskelijatyölle oli tietty aika-taulu, joka ei mahdollistanut sitä, että opiskelijat olisivat voineet jatkaa analyysityön vii-meistelyä. Opiskelijoiden panos oli merkittävä siinä, että he tekivät muun muassa haas-tattelut ja litteroivat ne sekä analysoivat niistä suurimman osan sekä kirjoittivat raportin pohjatekstin. Opiskelijoiden nostamia päätelmiä ei ole muutettu, vaan niitä on täyden-netty tarvittaessa sen mukaan, mitä kyselyaineiston lisävastaukset antoivat aihetta.

Raporttiin pääset tästä.