Työpajojen ensimmäiset mentorit valmistuneet

Ensimmäinen työpajoille suunnatun mentorointivalmennuksen ryhmä valmistui helmikuun lopussa 2017. Tuttu-6Aika -Tampereen osahanke järjesti valmennuksen yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistyksen, Nauha ry:n sekä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kanssa. Valmennukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä.

valmistujaiskuva
Anna otsikko

Kuvassa vasemmalta takaa: Pirjo Tuominen, Ilari Lehtonen, Nina Latvala, Susanna Hokkanen, Marko Herckman ja Kirsti Hahl. Edessä oikealla: Terhi Ahola, Maria Amose, projektityöntekijä Katja Kumpulainen, Tiina Hiekkaniemi, Riitta Tossavainen, Jenni Varvikko sekä yliopettaja Ulla-Maija Koivula. Kuvasta puuttuu valmennuksen suorittanut Linda Ojala.

Valmennus lähti liikkeelle siitä, että mietimme, mitä mentorointi on ja mitä se ei ole. Pohdimme myös millaisena se voisi näyttäytyä omalla työpajalla sekä mentorin eri rooleja.

Valmennuksessa käsiteltiin muun muassa keinoja, miten toimia motivoivasti haastavissa ohjaus-/vuorovaikutustilanteissa sekä harjoiteltiin antamaan kaverille myönteistä palautetta. ”Miten hyvää tekikään saada kehuja!” Osallistujat lähtivät hymyssä suin kotiin valmennuspäivän jälkeen.

Käsittelimme myös erilaisia käyttäytymistyylejä ja temperamentteja. Joukostamme löytyi niin punaisia, sinisiä kuin vihreitä ja keltaisia tyyppejä eli hyvin erilailla käyttäytyviä ihmisiä. Kun ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistyyliä ja temperamenttia, on helpompi toimia muiden kanssa. Yhteistyö helpottuu myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa henkilökemiat eivät tunnu natsaavan. ”Osaa ottaa paremmin työkaverit huomioon ja uuden työkaverin vastaan.”

Valmennuksessa käytettiin paljon toiminnallisia menetelmiä. Välillä esimerkiksi heittäydyttiin draaman pyörteisiin ja rohkeat osallistujamme loihtivat silmiemme eteen erilaisia vuorovaikutustilanteita työpajamaailmasta.

draama

Valmennus huipentui yhteiseen kehittämis- ja arviointitilaisuuteen TAMK:ssa 22.2.2017. Tilaisuuteen osallistui mentoreiden lisäksi työpajojen henkilökuntaa sekä pajalaisia. Me valmentajat saimme palautetta muun muassa siitä mikä toimi ja mitä voisi tehdä toisin. Työpajojen ohjaajien palautteen mukaan valmennus oli tarjonnut uutta intoa ja kehittymistä pidempään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneille työnhakijoille.

Mentorivalmennuksessa olleiden palautteen mukaan hyötyinä oli itsetuntemuksen lisääntyminen, oman osaamisen ja tietotaidon jakaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Moni koki rohkeutensa lisääntyneen. ”Yleisestikin hyvä käyttää valmennuksen oppeja koko elämässä.”

Mentorointivalmennus toteutetaan toistamiseen 23.8.-1.11.2017. Lähipäiviä on lisätty osallistujien toiveiden mukaan enemmän ja kesto on pidempi. Palautteen perusteella jatkossa kehityskohteina ovat mentorin tehtävänkuvan kirkastaminen ja tiiviimpi yhteistyö pajojen kanssa.

Mikäli kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana toimiva yhdistys on kiinnostunut kehittämään mentorointitoimintaansa ja valmis sitoutumaan valmennukseen, se voi ottaa yhteyttä Katja Kumpulaiseen.

Valmennuspäivät ovat 23.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10. ja 1.11. Valmennus pidetään klo 10–14 välisenä aikana. Syksyn hakuaika alkaa 12.6. ja päättyy 14.8. Ilmoittautumiset sähköpostilla: katj.kumpulainen(a)tampere.fi.

 

Lisää tietoa:

ulla-maija.koivula(a)tamk.fi ja

katja.kumpulainen(a)tampere.fi

Mentorointivalmennus käynnistyi kuntouttavassa työtoiminnassa

Työllisyyspalvelujen TUTTU-6Aika ESR-hanke käynnisti mentorointivalmennuksen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille marraskuussa. Idea saatiin työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailta viime kevään Tulevaisuuspajoista. Mukaan osallistavaan valmennukseen lähti 12 innokasta työnhakijaa.

Mentorointivalmennus koostuu ryhmätapaamisista, työnohjauksesta sekä mentorointitoiminnasta työpajoilla. Osallistujat saavat todistuksen ja neljä opintopistettä Tampereen ammattikorkeakoulusta.

– Mentorointivalmennus on keino henkilökohtaisen osaamisen ja hiljaisen tieto-taidon tunnistamiseen. Myös työtyytyväisyys, omanarvontunto ja motivaatio lisääntyvät, kertoo vastaava projektityöntekijä Arja Kemppainen.

Valmennusta vetävät yliopettaja Ulla-Maija Koivula Tampereen ammattikorkeakoulusta ja projektityöntekijä Katja Kumpulainen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista. Mentorointia on käytetty työpajoissa aiemminkin, mutta nyt mentorointi tehdään näkyväksi ja systemaattiseksi.

Kuva: Pekka Huttunen