Sosiaalialan asiantuntijapäivillä

 

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestettiin tänä vuonna Helsingissä 14.–15.3.2017. Tapahtumaan osallistui yli 400 alan ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta maata. Koulutustapahtuma koostui sosiaalialan hyvistä käytännöistä ja menetelmistä.

Tuttu-6Aika Tampereen osahanke kävi esittelemässä omaa hyvää käytäntöä eli Tulevaisuuspaja-menetelmää. Tulevaisuuspajojen tavoitteena oli saada asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksia ja näkemyksiä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi.

Sen lisäksi, että kuulijat saivat tietoa tästä yhteiskehittämisen prosessista ja sen hyödyistä, he saivat tutustua ja käyttää yhteistoiminnallisia työvälineitä kuten ”sähköistä fläppipaperia” Padletia sekä kyselyiden tekemiseen suunnattua Kahootia.

Lisää tietoa asiantuntijapäivistä

 

talent.jpg
Kuvassa TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen työntekijät yliopettaja Ulla-Maija Koivula, projektityöntekijä Katja Kumpulainen ja vastaava projektityöntekijä Arja Kemppainen.