Osallista, kokeile ja kehitä -seminaarin antia

Marraskuussa 2017 järjestettiin TUTTU-6Aika hankkeen epävirallinen päätösseminaari luonnonkauniissa Ruissalon saaressa sijaitsevassa hotellikylpylässä. Seminaari oli teemoitettu pitkälti samojen asioiden ympärille, mihin itse hankekin on keskittynyt. Hankkeen keskiössähän on erityisesti ollut palvelujen paremmaksi kehittäminen työttömiä, yrityksiä, yhdistyksiä ja kuntalaisia palvelujen testaamiseen osallistamalla.

Ilkka 2

Seminaarista kenties päällimmäisenä jäi mieleen pääpuhuja Ilkka Halavan tulevaisuuden toivoa huokuva puheenvuoro, joka kosketti sopivassa määrin myös työllisyyskenttää ja sen kokemaa radikaalia muutosta. Halavan puheenvuorosta kävi selväksi, että työelämään vahvasti tuloaan tekevää robotismia ei kannata kokea uhkana vaan eteen väistämättä aukeavana mahdollisuutena. Osa ammattiryhmistä tulee häviämään evoluution tieltä mutta näinhän on käynyt aina ennenkin, kun tehokkaampia työskentelytapoja on otettu laajamittaisesti käyttöön.

Halava uskoi vahvasti, että uudenlaisia tehtäviä tulee syntymään menetettyjen paikalle ja niitä tulee syntymään runsaammin kuin vanhoja tehtäviä häviää. Roboteilla pystytään korvaamaan epämiellyttäviä tehtäviä kuten viemäreiden puhdistaminen, jollaista on ennen hoidettu ihmisten toimesta tai esimerkiksi tylsää mekaanista toistoa vaativia töitä tehtaalla. Tämähän on pelkästään positiivinen ongelma, kun uusia tehtäviä syntyy tilalle.

Ilkka Halavan mukaan ihmiskunta ja sen käytössä olevat teknologiat alkavat olla sillä asteella, että maapalloa vaivaavat isot ongelmat kuten nälänhätä, ilmastonmuutos, aavikoituminen ym. ovat seuraavien vuosikymmenten aikana ratkaistavissa. Hän korosti, että näin tulee myös isolla todennäköisyydellä lähitulevaisuudessa tapahtumaan.

Toinen seminaariväelle selvästi lounaan lisäksi maistunut osio oli hankkeiden käytäntöjen esittely. Jokainen neljästä osahankkeesta järjesti oman workshopin, jonka sisällön ne olivat pystyneet itse kokonaan rakentamaan. Lisäksi tarjolla oli Turun kaupungin työllisyyskokeilun ensivaiheen kokemuksiin pureutunut työpaja. Seminaariväki pystyi valitsemaan näistä kaksi mieleistään ja osallistumaan iltapäivän aikana niihin. Turun kaupungin osahanke tarjosi osallistujille mahdollisuuden ratkaista aivan oikealta yritykseltä tullutta kehittämishaastetta. Tampereen osahanke esitteli työpajassaan yhteiskehittämisen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä sekä niihin oleellisesti liittyvä sähköisiä menetelmiä. Turun ammattikorkeakoulun verstas keskittyi pureksimaan sitä, jääkö lukuisista projekteista riittävästi ”hyvää”, jolla niiden olemassa oloa pystytään perustelemaan. Verstaassa pyrittiin myös aukaisemaan hankkeen seurannasta saatuja palautteita. Tampereen ammattikorkeakoulu pisti työpajaan osallistuneet pelaamaan uuden Futurolgi-pelin demoversiota, jonka tarkoitus on valmentaa ja opettaa yhteissuunnittelua käytännönläheisellä ja hauskalla tavalla.

Workshop 4.jpg

Palautteen perusteella voidaan koko seminaaripäivää pitää hyvin onnistuneena, seminaarin kokonaisarvosanan ollessa 4,1 (asteikko: 1 huono ja 5 erinomainen). Erityistä kiitosta seminaaripäivälle annettiin asioitten tarkastelusta hieman eri näkökulmasta kuin erityisesti julkishallinnossa on normaalisti totuttu. Palvelujahan pitäisi luoda ja kehittää asenteella asiakas on kingi ja asiakkaathan pitäisi ottaa palvelujen muotoilussa vahvasti mukaan.

Timo Vahtonen

Projektipäällikkö

Osallista, kokeile ja kehitä! –seminaari 10.11.2017

Tuttu-6Aika -hanke järjesti Osallista, kokeile ja kehitä! -seminaarin 10.11.2017 Turun Ruissalossa. Seminaarin teemana oli työn tulevaisuus ja työnhakijalähtöinen ohjaus.

Tampereen osahanke esitteli työpajassaan yhteiskehittämisen menetelmiä ja hyviä käytäntöjä. Osallistuvat pääsivät muun muassa muodostamaan sanapilviä Answergardeniin, vastailemaan Kahootiin sekä luomaan yhteistä visiota Mood boardin avulla siitä, miten asiakkaan ääni saadaan vielä paremmin kuuluviin.

mood board

Liitteistä (Tampereen työpaja) ja(moodboard)löytyy Tampereen osahankkeen esitys ja ohjeita sähköisten osallistamisvälineiden käyttöön.

 

Työpajojen ensimmäiset mentorit valmistuneet

Ensimmäinen työpajoille suunnatun mentorointivalmennuksen ryhmä valmistui helmikuun lopussa 2017. Tuttu-6Aika -Tampereen osahanke järjesti valmennuksen yhteistyössä Silta-Valmennusyhdistyksen, Nauha ry:n sekä Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n kanssa. Valmennukseen osallistui yhteensä 12 henkilöä.

valmistujaiskuva
Anna otsikko

Kuvassa vasemmalta takaa: Pirjo Tuominen, Ilari Lehtonen, Nina Latvala, Susanna Hokkanen, Marko Herckman ja Kirsti Hahl. Edessä oikealla: Terhi Ahola, Maria Amose, projektityöntekijä Katja Kumpulainen, Tiina Hiekkaniemi, Riitta Tossavainen, Jenni Varvikko sekä yliopettaja Ulla-Maija Koivula. Kuvasta puuttuu valmennuksen suorittanut Linda Ojala.

Valmennus lähti liikkeelle siitä, että mietimme, mitä mentorointi on ja mitä se ei ole. Pohdimme myös millaisena se voisi näyttäytyä omalla työpajalla sekä mentorin eri rooleja.

Valmennuksessa käsiteltiin muun muassa keinoja, miten toimia motivoivasti haastavissa ohjaus-/vuorovaikutustilanteissa sekä harjoiteltiin antamaan kaverille myönteistä palautetta. ”Miten hyvää tekikään saada kehuja!” Osallistujat lähtivät hymyssä suin kotiin valmennuspäivän jälkeen.

Käsittelimme myös erilaisia käyttäytymistyylejä ja temperamentteja. Joukostamme löytyi niin punaisia, sinisiä kuin vihreitä ja keltaisia tyyppejä eli hyvin erilailla käyttäytyviä ihmisiä. Kun ymmärtää omaa ja muiden käyttäytymistyyliä ja temperamenttia, on helpompi toimia muiden kanssa. Yhteistyö helpottuu myös niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa henkilökemiat eivät tunnu natsaavan. ”Osaa ottaa paremmin työkaverit huomioon ja uuden työkaverin vastaan.”

Valmennuksessa käytettiin paljon toiminnallisia menetelmiä. Välillä esimerkiksi heittäydyttiin draaman pyörteisiin ja rohkeat osallistujamme loihtivat silmiemme eteen erilaisia vuorovaikutustilanteita työpajamaailmasta.

draama

Valmennus huipentui yhteiseen kehittämis- ja arviointitilaisuuteen TAMK:ssa 22.2.2017. Tilaisuuteen osallistui mentoreiden lisäksi työpajojen henkilökuntaa sekä pajalaisia. Me valmentajat saimme palautetta muun muassa siitä mikä toimi ja mitä voisi tehdä toisin. Työpajojen ohjaajien palautteen mukaan valmennus oli tarjonnut uutta intoa ja kehittymistä pidempään kuntouttavaan työtoimintaan osallistuneille työnhakijoille.

Mentorivalmennuksessa olleiden palautteen mukaan hyötyinä oli itsetuntemuksen lisääntyminen, oman osaamisen ja tietotaidon jakaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittyminen. Moni koki rohkeutensa lisääntyneen. ”Yleisestikin hyvä käyttää valmennuksen oppeja koko elämässä.”

Mentorointivalmennus toteutetaan toistamiseen 23.8.-1.11.2017. Lähipäiviä on lisätty osallistujien toiveiden mukaan enemmän ja kesto on pidempi. Palautteen perusteella jatkossa kehityskohteina ovat mentorin tehtävänkuvan kirkastaminen ja tiiviimpi yhteistyö pajojen kanssa.

Mikäli kuntouttavan työtoiminnan palveluntuottajana toimiva yhdistys on kiinnostunut kehittämään mentorointitoimintaansa ja valmis sitoutumaan valmennukseen, se voi ottaa yhteyttä Katja Kumpulaiseen.

Valmennuspäivät ovat 23.8., 30.8., 13.9., 27.9., 11.10. ja 1.11. Valmennus pidetään klo 10–14 välisenä aikana. Syksyn hakuaika alkaa 12.6. ja päättyy 14.8. Ilmoittautumiset sähköpostilla: katj.kumpulainen(a)tampere.fi.

 

Lisää tietoa:

ulla-maija.koivula(a)tamk.fi ja

katja.kumpulainen(a)tampere.fi

Sosiaalialan asiantuntijapäivillä

 

 

Sosiaalialan asiantuntijapäivät järjestettiin tänä vuonna Helsingissä 14.–15.3.2017. Tapahtumaan osallistui yli 400 alan ammattilaista ja opiskelijaa eri puolilta maata. Koulutustapahtuma koostui sosiaalialan hyvistä käytännöistä ja menetelmistä.

Tuttu-6Aika Tampereen osahanke kävi esittelemässä omaa hyvää käytäntöä eli Tulevaisuuspaja-menetelmää. Tulevaisuuspajojen tavoitteena oli saada asiakkaiden ja sidosryhmien kokemuksia ja näkemyksiä kuntouttavan työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittämiseksi.

Sen lisäksi, että kuulijat saivat tietoa tästä yhteiskehittämisen prosessista ja sen hyödyistä, he saivat tutustua ja käyttää yhteistoiminnallisia työvälineitä kuten ”sähköistä fläppipaperia” Padletia sekä kyselyiden tekemiseen suunnattua Kahootia.

Lisää tietoa asiantuntijapäivistä

 

talent.jpg
Kuvassa TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen työntekijät yliopettaja Ulla-Maija Koivula, projektityöntekijä Katja Kumpulainen ja vastaava projektityöntekijä Arja Kemppainen.

TUTTU-6Aika -Tampereen osahankkeen väliarviointiraportti

Tuttu- 6Aika-projektin väliarvioinnin toteuttaminen annettiin tehtäväksi Tampereen ammattikorkeakoulun YAMK-opintojen yhtenä opintokokonaisuutena. Väliarviointi on toteutettu tutkimalla ESR:lle tehtyä hankesuunnitelmaa sekä jo toteutettuja, toiminnassa olevia ja suunnitteilla olevia toimintoja web-sivujen ja hankeraportoinnin avulla. Tietoa on kerätty hankkeen yhteistyökumppaneilta ja toimijoilta sähköisellä lomakekyselyllä sekä haastattelemalla uusiin ryhmätoimintamuotoihin osallistuneita asiakkaita.

Väliarvioinnissa on pyritty löytämään vastauksia kysymyksiin: Miten hyvin hankkeen tavoitteet on tähän mennessä toteutuneet? Mitä tuloksia on nyt nähtävissä? Millaista lisäarvoa hanke tuo? Millaisia kehittämistarpeita on nähtävissä?

Hankkeen väliarviointiraportin kirjoittivat ensin YAMK opiskelijat, jonka jälkeen Ulla-Maija Koivula täydensi tekstiä puuttuvien kyselyvastausten (opiskelijaraportoinnin ai-kaan vastauksia oli vain noin puolet lopullisesta vastausmäärästä) sekä osin kesken-eräiseksi jääneen haastatteluaineiston analyysin osalta. Opiskelijatyölle oli tietty aika-taulu, joka ei mahdollistanut sitä, että opiskelijat olisivat voineet jatkaa analyysityön vii-meistelyä. Opiskelijoiden panos oli merkittävä siinä, että he tekivät muun muassa haas-tattelut ja litteroivat ne sekä analysoivat niistä suurimman osan sekä kirjoittivat raportin pohjatekstin. Opiskelijoiden nostamia päätelmiä ei ole muutettu, vaan niitä on täyden-netty tarvittaessa sen mukaan, mitä kyselyaineiston lisävastaukset antoivat aihetta.

Raporttiin pääset tästä.

Yksi tapa kehittää uutta – ideaverstaat

Olen ollut jo pitkään kiinnostunut siitä, kuinka ideat syntyvät, kuinka niitä voi kehittää ja kuinka ne saadaan herätettyä henkiin oikeaan maailmaan. Tämän takia ideaverstaat ovatkin olleet todella kiinnostava projekti olla mukana ja niiden vetäminen on ollut mitä avartavin ja ajatuksia tuovin kokemus.

Verstaissa käytettävä malli on kaavaltaan monesta brainstorming-oppaasta tuttu: ensin kerätään mahdollisimman iso määrä ideoita ja sen jälkeen niistä suoraviivaisesti karsitaan toimivimmat, jotka sitten jatkojalostetaan esitettäväksi eteenpäin. Verstaat kuitenkin harvemmin kulkevat näin selkeälinjaista ja rationaalista reittiä. Onneksi näin, koska muutenhan ne olisivat kamalan tylsiä!

Sen sijaan ideaverstaita fasilitoidessaan saa pysytellä jatkuvasti hieman varpaillaan ja valppaana sille, minkälaisia muotoja ideointiprosessi ottaa. Liiallinen säännönmukaisuus ja asiaan keskittyminen ovat kaikenlaisen luovan toiminnan pahimpia vihollisia ja ideoiden jyllätessä on usein parempi kulkea mukana, kuin yrittää jähmettää itsensä valmiiseen kaavaan. Omien kokemusten jakaminen ja usein yllättävän filosofisiksi päätyvät keskustelujen sivuraiteet kuuluvat kaikki ideoinnin kokonaisprosessiin ja tämä tekee ideaverstaiden fasilitoinnista aina mielenkiintoista ja yllättävää. Tämä on myös osallistujille tärkeää ja monet osallistuvatkin ideaverstaisiin juuri siksi, että niissä tapaa uusia ja mielenkiintoisia ihmisiä. Kun kuulee osallistujien lähteneen verstaan jälkeen vielä istumaan iltaa, tietää, että on syntynyt muutakin, kuin nippu kehitysideoita kehittämishaasteen antaneen yrityksen käytettäväksi.

Ensimmäinen vuosi ideavertasprojektin mukana on ollut opettava ja hyvin hauska ja onneksi prosessia kehitetään aina vain eteenpäin ja hanke jatkuu vielä koko vuoden 2017. Työnhakijoissa käyttövalmiina olevan potentiaalin hyödyntäminen on myös tärkeä yhteiskunnallinen kysymys ja mielestäni ideaverstaat tarjoavat monenlaisia mahdollisuuksia työelämän vääjäämättömiin muutoksiin reagoimiseksi. Odotan mielenkiinnolla, millaisia verstaita, persoonia, ideoita ja keskustelujen sivujuonteita tuleva vuosi tulee tarjoamaan!

Veli-Pekka Virtanen

Osuuskunta Droppi

Lisää tietoa ideaverstaista ja niiden aikatauluista täältä.

Mentorointivalmennus käynnistyi kuntouttavassa työtoiminnassa

Työllisyyspalvelujen TUTTU-6Aika ESR-hanke käynnisti mentorointivalmennuksen kuntouttavan työtoiminnan asiakkaille marraskuussa. Idea saatiin työtoiminnan ja sosiaalisen kuntoutuksen asiakkailta viime kevään Tulevaisuuspajoista. Mukaan osallistavaan valmennukseen lähti 12 innokasta työnhakijaa.

Mentorointivalmennus koostuu ryhmätapaamisista, työnohjauksesta sekä mentorointitoiminnasta työpajoilla. Osallistujat saavat todistuksen ja neljä opintopistettä Tampereen ammattikorkeakoulusta.

– Mentorointivalmennus on keino henkilökohtaisen osaamisen ja hiljaisen tieto-taidon tunnistamiseen. Myös työtyytyväisyys, omanarvontunto ja motivaatio lisääntyvät, kertoo vastaava projektityöntekijä Arja Kemppainen.

Valmennusta vetävät yliopettaja Ulla-Maija Koivula Tampereen ammattikorkeakoulusta ja projektityöntekijä Katja Kumpulainen Tampereen kaupungin työllisyyspalveluista. Mentorointia on käytetty työpajoissa aiemminkin, mutta nyt mentorointi tehdään näkyväksi ja systemaattiseksi.

Kuva: Pekka Huttunen