Tampere

Tampereen osahankkeen tavoitteena on työllistymistä edistävien palvelujen asiakkaiden osallistumisen lisääminen palveluiden ideoinnissa ja kehittämisessä. Työllistymistä edistäviin palveluihin luetaan kaupungin työllisyydenhoidon palvelut ja sosiaalipalvelut. Palveluja kehitetään yhdessä työnhakija- ja työnantaja-asiakkaiden sekä muiden sidosryhmien kanssa hyödyntäen osallistavia menetelmiä ja palvelumuotoilua. Myös sähköistä asiointi- ja asiakaspalveluympäristöä kehitetään.

Tampereen projektipäällikkö Arja Kemppainen siirtyy uusiin tehtäviin työllisyyspalveluissa. Projektityöntekijä Katja Kumpulainen jatkaa projektipäällikkönä 1.6.2017 alkaen. Arja kiittää kaikkia yhteistyötä tehneitä toimijoita, työnhakijoita sekä asiakasraatia ja henkilöstöä työllistymistä edistävien palvelujen kehittämisestä ja uuden oppimisesta: Tuttu-projektissa olemme saaneet yhdessä luotua hyviä yhteiskehittämisen ja osallistumisen toimintamalleja (es. Tulevaisuuspajat) ja uusia palvelukokeiluja (es. Suuntana ammatillinen koulutus non stop ja mentorointivalmennus). Olemme testanneet käytännössä myös uusia sähköisiä palveluja ja työvälineitä, kuten chat-palveluja ja Kompassia. Asiakasraadin ja työllisyysviikkoon osallistuneiden työnhakijoiden kanssa starttasimme TalentSpacessa ”Työnhakijan verkostotapaamiset”.

Osahankkeessa työskentelevät:

Katja Kumpulainen                                                                    Anna Korhonen
projektipäällikkö                                                                          projektityöntekijä
040 806 3612                                                                                040 800 4038                                 katja.kumpulainen(at)tampere.fi                                               anna.korhonen(at)tampere.fi

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut
Tullikatu 6
33100 Tampere

Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Ulla-Maija Koivula
yliopettaja 
Terveys- ja sosiaalipalvelut
Tampereen ammattikorkeakoulu
050 570 2471
ulla-maija.koivula(at)tamk.fi